Nyheter

Dette er en test-side for vår nye hjemmeside som er under utvikling.

Har du noe på hjertet? Send oss en e-post på styret@oødk.no

18, januar:

Sakspapirer Kretsting 21. januar

Agenda Kretsting 2023
Årsberetning
Forslag 1 – Nye statutter for Rankinggivende Openturneringer
Forslag 2 – Premiering av HU og RL
Forslag 3 – Statutter Rankingliste
Forslag 4 – Bronsefinale Kretsmesterskap
Forslag 5 – Medaljer Kretsmesterskap
Forslag 6 – Vedtekter – Antall styremøter
Budsjett
Valgkomiteens innstilling

Regnskap ligger hos revisor.