9-piler / 170 utgang

Fra og med 2024 setter OØDK av et årlig beløp på kr. 1000,- til premiering av 9 pilers leg og 170 utgang.

I tillegg settes det av kr. 10,- pr. innbetalt spilleavgift for turneringene KM singel, KM Cricket og Kretsrankingturneringene 1-4 til premiering av 9-pilers leg og 170 utgang (kr. 5,- til hver pott).

Det foretas en årlig utbetaling fordelt på alle oppnådde 170 utganger og 9 pilers leg.
Pottene er felles og ikke klasseinndelt.
Om ingen oppnår 170 utgang/9 pilers leg så overføres potten til neste år.
Det innføres et tak på kr 5000,- pr pott. Skulle summen overstige maks-sum så fordeles det
overskytende beløpet til premiering av rankinglistene.

Størrelse på premiesum oppdateres fortløpende.

13. februar 2024: Kr. 1000,- pr. pott