Terminliste 2024

MERK: Kretstinget vil bli avholdt den 13. januar på Skatten

Vi har terminfestet 2 kretsrankingturneringer for juniorer i 2024.
For å få gjennomført disse turneringene er vi avhengig av samarbeid med klubb(er) i kretsen.
Mer informasjon kommer etter kretstinget.

Kretsstyret oppfordrer kretsens klubber til å søke på turneringer. Søknadsfrist er 6 uker før arrangementsdato. Søknad sendes til styret@oødk.no
Styret kan være behjelpelig med gjennomføring av turneringer det søkes om.

13. januar: Kretsting
3. februar: Supercupkvalik
10. februar: KM Pentathlon
17-18. februar: KM Lag og Singel
6. april: KR1
13. april: KR1 – Junior
04.mai: KM Cricket
8. juni: KR2
17-18. august: KM Par/Parmix/Trippelmix
5. oktober: KR3
19. oktober KR2 – Junior
2. november: KR4