Forhåndsbetaling

Det ble på kretstinget 15. februar 2020 vedtatt å innføre forhåndsbetaling for alle kretsturneringer.
Ved for sen betaling påfaller det et gebyr på kr 50 pr turnering. Eventuelle gebyrer tilfaller arrangør.

Frist for å gjøre forhåndsbetaling er samme som frist for påmelding.
Ta med kvittering hvis du betaler via bankgiro mindre enn 3 dager før turneringen.

Forhåndsbetaling når kretsen står som arrangør:
Bankgiro til kontonr 1503.69.74718
VIPPS – søk på oødk eller benytt kode 586405

NB: Andre arrangører, sjekk innbydelsen eller kontakt arrangøren for kontonummer/VIPPS.

MERK: Husk å skrive navn på alle spillere/Lag betalingen gjelder for: