Referat forummøter

Referat fra forummøtet den 18. november.

Det var en liten, men blid og ivrig gjeng som deltok på Klubbforumet den 18. november.
8 deltakere i alt møtte opp (3 fra kretsstyret).
Følgende klubber var representert: Marvin, DGA, HDT og TTA

Det ble diskutert flittig, både foreslåtte saker og andre dartrelaterte saker. Krets og nasjonalt.
Flere spennende forslag kom opp, se oversikt lenger ned på siden.

Endringsforslag som vil bli fremmet på kommende Kretsting

MERK: Forumet fortsetter i 2024.
Nye saker, både på krets og nasjonalt nivå ønskes.
Kretsstyret kan fremme forslag på NDF’s forbundsting.

Nye forslag:

* Kommunikasjon mellom krets og klubber/medlemmer:
Pga svært lav svarprosent ved offisielle henvendelser til kretsens klubber så ble det foreslått å innføre en rutine hvor vi etterlyser svar fra klubber som ikke svarer på epost osv. Etterlysningen publiseres på facebookgruppen vår (OØDK) i form av en liste over klubber som ikke har besvart.

* Gjøre rankinglista mer viktig/attraktiv. Høyere premier for sammenlagtvinnere.
Flere som premieres, f.eks premier til topp 5 (topp 3 premieres pr dd). Innføre en «elite-turnering» hvor kun de beste på rankinglista får delta.

* Endring av kretsgrenser, er grensene fornuftig slik de er i dag?
Sammenslåing av OØDK og V&T Krets, eventuelt samarbeid om KR-turneringer, andre løsninger for å få opp deltagelse og interesse?

*Avlaste kretsstyret ved å innføre utvalg. For eksempel et eget sponsorutvalg, webansvarlig og juniorutvalg. Dette er oppgaver som ikke nødvendigvis må tilhøre styret.

* Puljespill KM Lag.
Puljespill ved inntil x-antall lag. Turneringen avholdes som ren cup ved fler enn x-antall lag.

* Tillate etteranmeldinger (i de tilfeller det ikke påvirker turneringen negativt).

* Færre dartshelger, heller helger med turneringer både lørdag og søndag.

* Publisere deltakerliste i forkant av turneringene (forslaget ble fremmet på KR4)