Saksliste

Oversikt over foreslåtte saker i OØDK Klubbforum. Sist oppdatert: 11/10

Meld deg inn i OØDK KLUBBFORUM på Facebook for å delta i arbeidet med å utforme fremtidens krets-darts.

 1. Skille ut juniorer / starte opp egne juniorturneringer
  Reduserte priser for juniorer
  Promotere juniorsatsing
  Styrets kommentarer:
  Juniorer er fremtiden for norsk darts, vi ønsker derfor økt fokus på juniorsatsing i tiden fremover. Styret ønsker å sette av penger til breddesatsing på juniornivå.
  Økt tilbud og aktivitet vil gagne norsk dart.
  Bør prioriteres ved utforming av budsjettet til OØDK og NDF.
  OØDK mottar kretsstøtte fra NDF. I 2023 var denne summer på ca 14.000.
  Styret foreslår å avsette 50% av kretsstøtten hvert år til juniorarbeid.
  Målrettede tiltak må til, dette kan ikke styret i OØDK gjøre alene.
  Gratis turneringer for juniorene. Krets (og NDF) holder minnepremier.
  Få inn egne kretsturneringer for juniorer på terminlista f.o.m. 2024.
 2. Skap lavere terskel for å delta første gang
  Styrets kommentarer:
  Lempe på kleskode på Kretsrankingturneringer.
  Innføre en lisens som gjelder for en enkelt turnering (KR) for nye spillere som ønsker å prøve seg? (ikke kreve ndf medlemsskap)
  Hvis innføring av engangslisens, skal det kreves medlemskap i en klubb i kretsen?
  Hvis innføring av engangslisens, hva skal den koste?
  Kan engangslisens kjøpes for flere ganger?
 3. Jobbe litt mot klubber som har lav/ingen deltakelse på kretsturneringer / kartlegge årsak til dette
  Styrets kommentarer:
  Styret utformer brev som sendes til klubbene.
 4. Kretsrankingpoeng for klubber (med en modell for beregning basert på snitt og antall deltakere)
  Styrets kommentarer:
  Prioriteres ikke nå, kan komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.
 5. Skaffe sponsorer
  Styrets kommentarer:
  Her må det utarbeides en strategi. For å få spons så må vi tilby noe tilbake til sponsorer. Vi ønsker bistand i denne jobben.
 6. Øke premiering på kretsturneringer
  Styrets kommentarer:
  Økt spilleavgift og spons er den eneste muligheten for å øke premiering.
  Styret foreslår at ikke bare toppremiene økes, men at flere premieres hvis vi får økte inntekter. Vi ønsker også flere og økte premier for sammenlagtliste.
  Vi ønsker også å avsette en pott for premiering av 9 piler og 170 utgang.
  For eksempel 10 kr av spilleavgift pr spiller. For å kunne gjøre dette er det naturlig å øke spilleavgiften noe.
  Eventuell økt startavgift bør øremerkes premiering og juniortiltak.
  På grunn av lav deltakelse anbefales det ikke reduksjoner i kretsandel og Arrangør andel.
 7. Streaming av kamper på kretsturneringer
  Styrets kommentarer:
  Styret har ingen løsning på dette pr dags dato. Dette er noe som bør jobbes med fremover. Vi tar gjerne imot tips og hjelp.
 8. Endring av alkoholregler:
  Styrets kommentarer:
  Ved å ta bort regelen «forbud mot å nyte alkohol under kamp» vil fokuset på drikking mellom kampene kunne bli mindre og vi slipper kanskje krampedrikking.
  Samtidig innføre lavere terskel for idømmelse av utestengelse (korttidstraff – Se vedtekter) ved overstadig beruselse.
  Prøveprosjekt for KR i 2024?
 9. Endring av kleskode
  Styrets kommentarer:
  Vi ønsker et prøveprosjekt hvor vi lemper på kleskode på KR
  Dette i sammenheng med punktet «lavere terskel for å delta»
  Vi ønsker å opprettholde gjeldende kleskode på KM
 10. Kutte ned ventetid mellom innledende og cup
  Styrets kommentarer:
  Starte cup så snart som mulig, ikke la klassene måtte vente på hverandre.
  Gjøre turneringene mer forutsigbare på tid ved å endre spilleoppsett/gjennomføring. Eventuelt prøve dette på KR. Avvente med endringer på KM.
  Mulige løsninger:
  * Innføre maks 4 spillere pr pulje. Må lages nye oppsett for pulje og cup.
  * Innføre begrensning på antall piler pr leg
  * Gå ned til best av 3 leg i puljespillet (hvis 5-6 spillere pr pulje)
 11. Divisjonsspill:
  Styrets kommentarer:
  Pr dags dato er deltakelsen så lav at vi ikke ser mulighet til å innføre divisjonsspill.
  Vi foreslår i stedet for et forsøk med A og B cup på KR-turneringer.
  Modell må utarbeides.