Saksliste

Oversikt over foreslåtte saker i OØDK Klubbforum inklusive kommentarer (oppsummeringer) fra medlemmer og styret.
Sist oppdatert: 26/9

 • Skille ut juniorer / starte opp egne juniorturneringer
  Reduserte priser for juniorer
  Promotere juniorsatsing

  Styrets kommentarer:
  Juniorer er fremtiden for norsk darts, vi ønsker derfor økt fokus på juniorsatsing i tiden fremover. Styret ønsker å sette av penger til breddesatsing på juniornivå.
  Økt tilbud og aktivitet vil gagne norsk dart.
  Bør prioriteres ved utforming av budsjettet til OØDK og NDF.
  OØDK mottar kretsstøtte fra NDF. I 2023 var denne summer på ca 14.000.
  Styret foreslår å avsette 50% av kretsstøtten hvert år til juniorarbeid.
  Målrettede tiltak må til, dette kan ikke styret i OØDK gjøre alene.
  Gratis turneringer for juniorene. Krets (og NDF) holder minnepremier.
  Få inn egne kretsturneringer for juniorer på terminlista f.o.m. 2024.

 • Skap lavere terskel for å delta første gang
  Kommentarer:
 • Jobbe litt mot klubber som har lav/ingen deltakelse på kretsturneringer / kartlegge årsak til dette
  Kommentarer:
 • Kretsrankingpoeng for klubber (med en modell for beregning basert på snitt og antall deltakere)
  Kommentarer:
 • Skaffe sponsorer
  Kommentarer:
 • Øke premiering på kretsturneringer
  Kommentarer:
 • Streaming av kamper på kretsturneringer
  Kommentarer:
 • Endring av alkoholregler:
  Kommentarer:
 • Endring av kleskode
  Kommentarer:
 • Kutte ned ventetid mellom innledende og cup
  Kommentarer:
 • Divisjonsspill
  Kommentarer: