Statutter Rankinggivende Openturneringer

Sist oppdatert etter kretstinget 21. januar 2023

§1 Tildeling og terminfesting:
Arrangør utpekes i hvert enkelt tilfelle av kretsstyret etter søknad. Kretsstyre kan tildele to turneringer hvert år.
Søknadsfrist: Minimum 6 uker før ønsket dato for turneringen.

§2 Spilleberettigede:
Spillere som er utestengt/suspendert av NDF/OØDK er ikke spilleberettiget. Turneringen er ellers åpen for alle.

§3 Spilleform:
Arrangør avgjør spilleform, men det anbefales at kretsens spilleform benyttes.
Spilleform skal beskrives både i søknad og i innbydelse.

§4 Resultatlister og rankingpoeng:
Arrangør forplikter seg til å sende inn resultatlister snarest mulig etter turneringens slutt.
Resultatlister sendes på epost til styret@oødk.no
Rankingpoeng fordeles som beskrevet i statutter for rankingliste.
Merk at det kun er medlemmer av klubber innenfor Oslo/Østlandet krets, som har betalt fullt medlemskap i Norges Dartforbund som vil bli tildelt rankingpoeng.

§5 Endringer:
Disse statuttene kan kun endres på ordinært eller ekstraordinært kretsting med alminnelig flertall.