Resultater

2024:
KM Pentathlon
KM Singel
KM Klubblag

2023:
KM Pentathlon
KM Klubblag
KM Singel
KM Cricket
KM Trippelmix
KM Par og Parimx
KR1
KR2
KR3
KR4

2022:
KM Single
KM Lag
KM Par, Parmix og Trippelmix
KM Pentathlon
KM Cricket
KR 1
KR 2
KR 3
KR 4

2021:
KM Single
Øvrige turneringer i 2021 ble avlyst pga covid

2020:
KM Lag
KR 1
Øvrige turneringer i 2020 ble avlyst pga covid

2019:
KM Cricket
KM Lag
KM Single
KM Pentathlon
KM Par, Parmix og Trippelmix
KR 1
KR 2
KR 3
KR 4

2018:
KM Lag
KM Single
KM Cricket
KM Par, Mix, Trippelmix (resultater mangler)
KM Pentathlon
KR 1
KR 2
KR 3
KR 4

2017:
KM Lag
KM Single
KM Cricket
KM Par, Mix, Trippelmix
KM Pentathlon
KR 1
KR 2
KR 3
KR 4

2016:
Par, Parmix og Trippelmix
KM Lag
KM Single
KM Cricket
KM Pentathlon
KR 4
KR 3
KR 2
KR 1

2015:
Par, Parmix og Trippelmix
KM Cricket
KM Single
KM Lag
KR 4
KR 3
KR 2
KR 1

2014:
Par, Parmix og Trippelmix
KM Cricket
KM Single
KM Lag
KM Pentatlhon
KR 1
KR 2
KR 3
KR 4

2013:
Par, Parmix og Trippelmix
KM Cricket
KM Pentatlhon
Single
KM Lag (resultater mangler)
KR 1
KR 2
KR 3
KR 4

2012:
Par, Parmix og Trippelmix
KM Cricket
KM Single
KM Lag
KM Pentalhon
KR 1
KR 2
KR 3
KR 4

2011:
Par, Parmix og Trippelmix
KM Cricket
KM Single
KM Lag
KM Pentathlon
KR 1
KR 2
KR 3
KR 4

2010:
Par, Parmix og Trippelmix
KM Cricket
KM Single
KM Lag
KM Pentathlon
KR 1
KR 2
KR 3
KR 4

2009:

KM Lag og Single
KM Cricket
KM Par, Parmix og Trippelmix
KM Pentatlhon
KR 1
KR 2
KR 3
KR 4
Bulldog Open
Hadeland Open

2008:

KM Lag og Single
KM Cricket
KM Par, Parmix og Trippelmix
KM Pentatlhon
KR 1
KR 2
KR 3
KR 4
Kongsberg Open
Nyttårscup Kongsberg
Two Dogs Open
Badeland Open
Lillehammer Open
Hadeland Open

2007:

KM Lag og Single
KM Cricket
KM Par, Parmix og Trippelmix
KM Pentatlhon
KR 1
KR 2
KR 3
KR 4
Kongsberg Open
Hadeland Open

2006:

KM Pentatlhon
KR 3
Lillehammer Open
Hadeland Open

2005:

KM Pentatlhon