Statutter Rankingliste

Sist endret etter Kretstinget 21. januar 2023

Rankinglisten har som mål å vise styrkeforholdet mellom spillere i kretsen og skal danne grunnlaget for seeding.
Rankinglisten føres både for damer, herrer og junior.
Rankinglisten pr. 31. desember danner grunnlaget for premiering.
Rankinglistene skal oppdateres etter hver turnering og det er arrangør sitt ansvar at kretsstyret og listefører mottar resultatene fra den enkelte turnering.
MERK: Hvis en rankinggivende turnering blir avlyst inneværende år så skal poengene fra fjorårets turnering strykes
Følgende turneringer inngår i kretsens rankingliste:
Inntil 2 Openturneringer (utpekes av kretsstyret i hvert enkelt tilfelle), alle Kretsrankingturneringer, Kretsmesterskap Single, Kretsmesterskap Cricket og Kretsmesterskap Pentathlon.

MERK: Spillere som blir idømt utestengelse fra ndf’s domsutvalg/appellutvalg vil få slettet alle registrerte kretsrankingpoeng.

Premiering:

Åpen klasse/dameklasse
Nr.1: Kr. 1250,-
Nr.2: Kr. 750,-
Nr.3: Kr. 250,-
Jr-gutter/jenter
Nr.1: Kr. 500,-
Nr.2: Kr. 250,-

Ingen spillere kan premieres i flere klasser

Poengfordeling:

Kategori 1 omhandler KM single.
Kategori 2 omhandler Kretsranking, KM Cricket og KM Pentathlon.
Kategori 3 omhandler Openturneringer som er tildelt Rankingstatus.

Kategorier og Poeng

Kategori 1
Nr. 1 = 24 poeng
Nr. 2 = 18 poeng
Nr. 3 = 14 poeng
Nr. 4 = 10 poeng
Nr. 5-8 = 8 poeng
Nr. 9-16 = 4 poeng
Nr. 17-32 = 2 poeng

Kategori 2
Nr. 1 = 16 poeng
Nr. 2 = 12 poeng
Nr. 3-4 = 8 poeng    
Nr. 5-8 = 4 poeng
Nr. 9-16 = 2 poeng
Nr. 17-32 = 1 poeng 

Kategori 3
Nr. 1 = 12 poeng
Nr. 2 = 9 poeng
Nr. 3-4 = 6 poeng    
Nr. 5-8 = 3 poeng
Nr. 9-16 = 1 poeng

Openturneringer tildelt rankingstatus:
Kretsstyret kan tildele rankingstatus på 2 Openturneringer pr kalenderår.
MERK: Spillere utenfor kretsen eller uten fullt medlemskap i Ndf: Spilleren tildeles ikke poeng.
Eks: En spiller utenfor kretsen vinner turneringen, ingen får tildelt poeng for 1 plassen.

Endringer: Disse statuttene kan kun endres på ordinært eller ekstraordinært kretsting med alminnelig flertall.