Statutter Rankingliste

Sist endret etter Kretstinget 13. januar 2024

Rankinglisten har som mål å vise styrkeforholdet mellom spillere i kretsen og skal danne grunnlaget for seeding.
Rankinglisten føres både for damer, herrer og junior.
Rankinglisten pr. 31. desember danner grunnlaget for premiering.
MERK: Det må være minst 4 juniorer som er fullt betalende medlemmer i NDF for å føre egne rankinglister for juniorer.
Rankinglistene skal oppdateres etter hver turnering og det er arrangør sitt ansvar at kretsstyret og listefører mottar resultatene fra den enkelte turnering.
MERK: Hvis en rankinggivende turnering blir avlyst inneværende år så skal poengene fra fjorårets turnering strykes
Følgende turneringer inngår i kretsens rankingliste:
Inntil 2 Openturneringer (utpekes av kretsstyret i hvert enkelt tilfelle), alle Kretsrankingturneringer, Kretsmesterskap Single, Kretsmesterskap Cricket og Kretsmesterskap Pentathlon.

MERK: Spillere som blir idømt utestengelse fra ndf’s domsutvalg/appellutvalg vil få slettet alle registrerte kretsrankingpoeng.

Premiering:

Merk: Ingen spillere kan premieres i flere klasser

Åpen klasse/dameklasse
Nr.1: Kr. 1400,-
Nr.2: Kr. 900,-
Nr.3: Kr. 500,-
Nr.4: Kr. 350,-
Nr.5: Kr. 250,-
Jr-gutter/jenter
Nr.1: Kr. 500,-
Nr.2: Kr. 250,-
Det utbetales ikke premiepenger hvis minimumsantallet ikke oppnås.
Hvis det ikke er mulig å kjøre separate klasser så kan gutter og jenter spille i samme klasse.
I så fall premieres beste gutt og beste jente, begge vil bli premiert med førstepremie.

Poengfordeling:

Kategori 1 omhandler KM single.
Kategori 2 omhandler KM Cricket og KM Pentathlon.
Kategori 3 omhandler Kretsrankingturneringene 1-4
Kategori 4 omhandler Openturneringer som er tildelt Rankingstatus.

Kategorier og Poeng

Kategori 1 (KM Single)
Nr. 1 = 24 poeng
Nr. 2 = 18 poeng
Nr. 3 = 14 poeng
Nr. 4 = 10 poeng
Nr. 5-8 = 8 poeng
Nr. 9-16 = 4 poeng
Nr. 17-32 = 2 poeng

Kategori 2 (KM Cricket og KM Pentathlon)
Nr. 1 = 20 poeng
Nr. 2 = 16 poeng
Nr. 3 = 12 poeng
Nr. 4 = 9 poeng
Nr. 5-8 = 6 poeng
Nr. 9-16 = 3 poeng
Nr. 17-32 = 2 poeng

Kategori 3 (Kretsrankingturneringene 1-4)
Nr. 1 = 16 poeng
Nr. 2 = 12 poeng
Nr. 3-4 = 8 poeng    
Nr. 5-8 = 4 poeng
Nr. 9-16 = 2 poeng
Nr. 17-32 = 1 poeng 
MERK: For å få tildelt rankingpoeng må spilleren være medlem av en klubb i OØDK, samt være fullt betalende medlem i NDF

Kategori 4 (Rankinggivende openturneringer)
Nr. 1 = 12 poeng
Nr. 2 = 9 poeng
Nr. 3-4 = 6 poeng    
Nr. 5-8 = 3 poeng
Nr. 9-16 = 1 poeng

Openturneringer tildelt rankingstatus:
Kretsstyret kan tildele rankingstatus på 2 Openturneringer pr kalenderår.
MERK: Spillere utenfor kretsen, eller uten fullt medlemskap i NDF tildeles ikke rankingpoeng.
Eks: En spiller utenfor kretsen vinner turneringen, ingen får tildelt poeng for 1 plassen.

Endringer: Disse statuttene kan kun endres på ordinært eller ekstraordinært kretsting med alminnelig flertall.