Grupperegler

  • Vis respekt. Aksepter at ikke alle mener det samme som deg.
  • Vær vennlig. Hets/trakassering og/eller aggressiv tone er forbudt.
  • Vær saklig når du skriver innlegg.
  • Følg styrets anvisninger