Forslag lagt frem på forummøtet 18/11

* Kommunikasjon mellom krets og klubber/medlemmer:
Pga svært lav svarprosent ved offisielle henvendelser til kretsens klubber så ble det foreslått å innføre en rutine hvor vi etterlyser svar fra klubber som ikke svarer på epost osv. Etterlysningen publiseres på facebookgruppen vår (OØDK) i form av en liste over klubber som ikke har besvart.

* Gjøre rankinglista mer viktig/attraktiv. Høyere premier for sammenlagtvinnere.
Flere som premieres, f.eks premier til topp 5 (topp 3 premieres pr dd). Innføre en «elite-turnering» hvor kun de beste på rankinglista får delta.

* Endring av kretsgrenser, er grensene fornuftig slik de er i dag?
Sammenslåing av OØDK og V&T Krets, eventuelt samarbeid om KR-turneringer, andre løsninger for å få opp deltagelse og interesse?

*Avlaste kretsstyret ved å innføre utvalg. For eksempel et eget sponsorutvalg og webansvarlig. Dette er oppgaver som ikke nødvendigvis må tilhøre styret.

* Puljespill KM Lag.
Puljespill ved inntil x-antall lag. Turneringen avholdes som ren cup ved fler enn x-antall lag.

* Tillate etteranmeldinger (i de tilfeller det ikke påvirker turneringen negativt).

* Færre dartshelger, heller helger med turneringer både lørdag og søndag.

* Publisere deltakerliste i forkant av turneringene (forslaget ble fremmet på KR4)