Regler og spilleform Klubbliga 2015-16

Spilleavgift:
Kr. 500,- (Alt ut i premier).

Premiering:
Minnepremier for høyeste utgang (H og D), raskeste leg 501 (H og D), raskeste leg 701 (par og parmix), raskeste leg 2001 (lag), flest 180 (H og D).
Pengepremier fordeles til klubbene på 1, 2 og 3 plass slik: (Cirka) 50 % – 30 % – 20 %

Lag:
Et lag skal bestå av 3 herrer og 1 dame fra samme klubb.
Klubbene kan melde på flere lag.
Klubbene kan benytte så mange spillere de selv ønsker i løpet av en sesong, men ingen spillere kan stille for to eller flere lag samme runde.
Klubbene skal velge ut 1 kaptein/lagstyrer som skal være klubbens kontaktperson.
Kaptein/lagstyrer har ansvar for avtale spillested/tid med motstander (se mer info under punktet for Terminliste og spillested)
Kaptein/Lagstyrer har ansvar for å melde inn resultater og annen nødvendig informasjon til OØDK.

Innledende runder:
Alle lag skal møtes 2 ganger (1 hjemmekamp og 1 bortekamp).
Inndeling i puljer vil bli vurdert ved stor oppslutning.

Terminliste og spillested:
OØDK setter opp terminliste.
Terminlisten offentligjøres så snart som den er ferdigstilt.
Det blir satt opp motstander og ukenummer for kampene, klubbene avtaler selv spillested, dag og tidspunkt.
Sted/tid bør avtales minst en uke i forkant av oppsatt spilleplan.
Klubbene har rett til å kreve å spille sine hjemmekamper på hjemmebane.
Klubbene som ønsker å spille sine kamper på hjemmebane oppfordres likevel til å ta hensyn til spillested med tanke på lange reiseavstander.
Klubbene kan avtale å spille kamper utenfor terminlista.
Alle kamper som blir utsatt til etter ordinær runde må rapporteres inn til OØDK med plan for når utsatt kamp skal spilles.
Kamper som blir spilt i forkant av ordinær runde rapporteres inn kun med kampresultat.

Sluttspill:
De 4 beste lagene går til sluttspill.
Alle kampene i sluttspillet spilles samme dag (lørdag eller søndag).
Sluttspillet består av Semifinaler, Bronsefinale og finale.
Sluttspillet blir avholdt en gang tidsrommet april-juni.

Øvrige regler:
Avstand og belysning: Samme regler som i NDF
Alkohol: Hjemmelagets regler ang alkohol gjelder under en ligakamp så sant ikke noe annet avtales.
Spilles kampen på Nilsen’s (eller et annet offentlig sted) så er det stedets serveringsregler som gjelder.
Kleskode: Det stilles ikke krav til kleskode, men OØDK oppfordrer alle spillere til å stille i klubbskjorter.

Spilleform:
4 singelkamper, 501 x 5
2 dobbelkamper, 701 x 3
1 Lagkamp, 2001 x 1

Det gis 1 poeng for hver seier i enkeltkamper for singel og par. Det gis 2 poeng for seier i lagkamp.

Det gis 3 poeng for seier i Ligakamp, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.
Leg-diff benyttes IKKE for å skille lag i en Ligakamp. Leg-diff teller kun for å skille lag på liga-tabellen.

Hvis et lag uteblir, eller trekker seg fra en ligakamp samme dag som Ligakampen skal spilles så tilkjennes motstanderen seier og 3 poeng i Ligakampen. Leg-diff settes til 0-0
Det «tapende» laget trekkes 1 ligapoeng.

Tvister:
Oppstår det uenighet/tvister i forbindelse med en lagkamp så skal henvendelser til styret i OØDK skje skriftlig.
Avgjørelse fra styret kan ikke overprøves.

Styret i OØDK forbeholder seg rett til å gjøre endringer underveis for å kunne gjennomføre Ligaen på en mest mulig tilfredsstillende måte.