Regler og spilleform Klubbliga 2016-17

Spilleavgift:
Kr. 500,- (Alt ut i premier).

Premiering:
Minnepremier for høyeste utgang (H og D), raskeste leg 501 (H og D), raskeste leg 701 (par og parmix), raskeste leg 2001 (lag), flest 180 (H og D).
Pengepremier fordeles til klubbene på 1, 2 og 3 plass slik: (Cirka) 50 % – 30 % – 20 %

Lag:
Et lag skal bestå av 3 herrer og 1 dame fra samme klubb.
Hvis ett eller begge lag ikke kan stille med et fulltallig lag til en avtalt ligakamp, så skal kampen avlyses/utsettes.
Hvis et lag uteblir, eller trekker seg fra en ligakamp samme dag som Ligakampen skal spilles så tilkjennes motstanderen seier og 3 poeng i Ligakampen. Leg-diff settes til 0-0
Det «tapende» laget trekkes 1 ligapoeng.
Alle kamper som blir utsatt til etter ordinær runde må rapporteres inn til OØDK med plan for når utsatt kamp skal spilles.
Kamper som blir spilt i forkant av ordinær runde rapporteres inn kun med kampresultat.

Klubbene kan melde på flere lag.
Klubbene kan benytte så mange spillere de selv ønsker i løpet av en sesong.
Ingen spiller kan spille for mer enn ett lag samme ligarunde. Overtredelse straffes med en bot på kr 500,-

En spiller som har deltatt i klubbligaen, og som melder overgang til en ny klubb, kan ikke representere den nye klubben før 1. januar.
En spiller som melder overgang etter 31.12 kan ikke representere den nye klubben før neste sesong

Klubbene skal velge ut 1 kaptein/lagstyrer som skal være klubbens kontaktperson.
Kaptein/lagstyrer har ansvar for avtale spillested/tid med motstander (se mer info under punktet for Terminliste og spillested)
Kaptein/Lagstyrer har ansvar for å melde inn resultater og annen nødvendig informasjon til OØDK.

Innledende runder:
2 puljer med 5 lag i hver pulje.
Lagene møtes 2 ganger (1 hjemmekamp og 1 bortekamp).

Terminliste og spillested:
OØDK setter opp terminliste.
Terminlisten offentligjøres så snart den er ferdigstilt.

Det blir satt opp motstander og ukenummer for kampene, klubbene avtaler selv spillested, dag og tidspunkt.
Sted/tid bør avtales minst en uke i forkant av oppsatt spilleplan.
Klubbene kan avtale å spille kamper utenfor terminlista.
Alle kamper som blir utsatt til etter ordinær runde skal rapporteres inn til OØDK med plan for når utsatt kamp skal spilles.

Klubbene har rett til å kreve å spille sine hjemmekamper på hjemmebane.
Klubbene som ønsker å spille sine kamper på hjemmebane oppfordres likevel til å ta hensyn til spillested med tanke på lange reiseavstander.

Sluttspill:

De 4 beste lagene går til sluttspill.
Sluttspillet består av Bronsefinale og finale.
Sluttspillet blir avholdt en gang tidsrommet mai-juli.

Startrekkefølge avgjøres med myntkast. Laget som vinner myntkast skal føres opp på venstre side på dommerskjemaet.

Det skal kåres en vinner i en sluttspillkamp. Står det uavgjort etter ordinært spill så skal ligakampen avgjøres med en singelkamp 501 x 5. Det er «hjemmelaget» som starter siste og avgjørende kamp.
Ved 2-2 skal det kastes mot bull for å avgjøre hvem som starter siste leg.

Øvrige regler:

Avstand og belysning: Samme regler som i NDF
Alkohol: Hjemmelagets regler ang alkohol gjelder under en ligakamp så sant ikke noe annet avtales.
Spilles kampen på Nilsen’s (eller et annet offentlig sted) så er det stedets serveringsregler som gjelder.
Kleskode: Det stilles ikke krav til kleskode, men OØDK oppfordrer alle spillere til å stille i klubbskjorter.

Spilleform:

8 singelkamper, 501 x 5
2 dobbelkamper, 701 x 3
1 Lagkamp, 1001 x 1

Det gis 1 poeng for hver seier i enkeltkamper for singel og par. Det gis 2 poeng for seier i lagkamp.
Det gis 3 poeng for seier i Ligakamp, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.
Leg-diff benyttes IKKE for å skille lag i en Ligakamp. Leg-diff teller kun for å skille lag på liga-tabellen.

Tvister:
Oppstår det uenighet/tvister i forbindelse med en lagkamp så skal henvendelser til styret i OØDK skje skriftlig.
Avgjørelse fra styret kan ikke overprøves.
Styret i OØDK forbeholder seg rett til å gjøre endringer underveis for å kunne gjennomføre Ligaen på en mest mulig tilfredsstillende måte.