Styret 2024

Fellespost: styret@oødk.no


Styreleder:

Hege Laberg – Point Blank DC
Tlf:
E-post:

Sekretær:
Tormod Bakke – TTA
Tlf: 90783417
E-post: tormodbakke1@gmail.com

Kasserer:
Laila Helene Tabel Rundqvist – City Dartklubb
Tlf: 97774871
E-post: lailarundqvist@gmail.com

Styremedlem:
Ronny Sørli – Drammen Dartklubb
Tlf: 95333068
E-post: ronnysorli@live.no

 

 

Styremedlem:
Rachna David
Tlf: Tlf 41573836
E-post: Rachnada@gmail.com

 

Vara:
Tone Rommen – Point Blank DC
Tlf: 99742308 
E-post: harestuafot@gmail.com

Vara:
Del Leslie-Dell
Tlf:  
E-post: 

 


Andre verv:

Revisor: Inge Martin Berglund – Hadeland DartTeam

Valgkomite:
Leder: Henrik Halsvik – Sagene Dart Akademi
Medlem: Heidi Eriksen – Marvin East