Styret

Fellespost: styret@oødk.no

Styreleder:
Frode Andersen – Hadeland Dart Team
Tlf: 95474601
E-post: langpils@gmail.com

Sekretær:
Tormod Bakke – TTA
Tlf: 90783417
E-post: tormodbakke1@gmail.com

Kasserer:
Laila Helene Tabel Rundqvist
Tlf: 97774871
E-post: lailarundqvist@gmail.com

Styremedlem:
Ronny Sørli
Tlf: 95333068
E-post: ronnysorli@live.no

Styremedlem:
Jan Roger Nilsen
Tlf: Tlf 46840115
E-post: janrn@live.no

Vara:
Inge Fossum – Hadeland Dart Team
Tlf: 98667965
E-post: ing.fo@hotmail.com

Vara:
Daniel Lundvoll – King George
Tlf: 94034937 
E-post: danex099@gmail.com


Andre verv:

Revisor: Inge Martin Berglund – Hadeland DartTeam
Valgkomite: Tonje Renstrøm – King George, George Carlsen – King George og Henrik Halsvik – Sagene Dart Akademi